Toepassing krimpfolie

Branches

Krimpfolie heeft bewezen zeer geschikt te zijn voor de meest uiteenlopend werkzaamheden. Omdat de toepassing van krimpfolie zo flexibel is zullen we hier slechts enkele voorbeelden geven.

Bouw en industrie

Krimpfolie wordt het meest in de bouwsector gebruikt. Werkzaamheden die een droge en/of windvrije werkplek vereisen kunnen onverhinderd worden uitgevoerd dankzij de toepassing van krimpfolie. Ook voor het stofdicht afsluiten van de werkplek binnen bijv. publieke gebouwen kan krimpfolie worden gebruikt.

Asbestverwijdering

Ook bij het verwijderen van asbest is krimpfolie een veelvuldig gebruikt materiaal. Constructies die voor deze doeleinden worden gebouwd dienen aan strenge veiligheidseisen te voldoen. Ridon Steigerbouw heeft ruime ervaring in de opbouw van dergelijke constructies.

Boot en werf

Ook in havens en op werven biedt krimpfolie vaak een uitkomst. Het onderhoud aan grotere schepen kan door slechte weersomstandigheden worden verhinderd. Er wordt in dit soort gevallen vaak (preventief) gekozen voor een tijdelijke doorwerk constructie. Krimpfolie wordt hier veelvuldig toegepast.